Pályázat-Óvoda

 

Kedvezményezett neve:                      Nekézseny Község Önkormányzata

A pályázati felhívás kódszáma:            TOP-1.4.1-15 – A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ
                                                                 ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT,
                                                                 MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,
                                                                 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL

A projekt címe:                                    Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

A projektazonosító száma:                   TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009

A szerződött támogatás összege:           138.439.135 Ft HUF

                                                           ebből: TOP.-1.4.1.-16-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében: 72.039.135 Ft

ebből: BMÖGF/851-1/2019 azonosító számú projekt keretében: 66.400.000 Ft

A támogatás mértéke %-ban:                100 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.10.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:                                             

 • Új óvoda épület létrehozása: az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
 • Megújuló energiaforrás hasznosítása: hőszivattyú, napkollektoros meleg vízkészítés, továbbá fotovoltaikus napelemek a tetőn.
 • Akadálymentes környezet kialakítása: teljeskörű komplex akadálymentesítés
 • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működtetése.
 • Az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül – az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítás révén.

 

A projekt műszaki-szakmai tartalma módosul, a módosítás eredményeként:

 • Növekszik az épület alapterülete, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy a csoportszoba alapterületét 3 m2/fő szintre kell növelni.
 • Változik az épület alaprajza, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy az óvodai étkeztetések biztosításához az étel útvonalakat minimalizálni szükséges a tálaló konyha és csoportszoba között, továbbá a többcélú terem/tornaszoba az akadálymentes wc-n felül egy kézmosó helyiséggel kiegészítésre szorult.
 • A vállalt feladatokon túl egy orvosi szoba kerül kialakításra, melyben a gyermekek vizsgálata, ellátása zajlik majd, ez egyéni fejlesztő szobaként is működhet.
Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Sáta Községben

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Sáta Községben

 • kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
 • projekt címe: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Sáta Községben
 • támogatás összege: 59 511 021 Ft
 • támogatás mértéke: 100%
 • projekt tartalmának bemutatása:

A térségre jellemző a rossz szociális helyzet, a szegénység, a magas munkanélküliség, melyek egészségromboló hatása bizonyított. Az egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése meghatározó jelentőséggel bír a hátrányos helyzetű térségek lakossága egészségi állapotának javításában és a hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek mérséklésében.

Sáta Község Önkormányzata jelen projekttel a településen lévő, rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult eszközökkel működő, önkormányzati tulajdonú rendelő/tanácsadó épület fejlesztését valósította meg egy háziorvosi praxis és egy védőnői szolgálat javítása érdekében azért, hogy Sáta község minden lakosa számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény szolgáltatásai. A háziorvosi praxis a pályázat beadásakor még betöltetlen volt, viszont a projekt által betöltésre került.

Jelen egészségügyi infrastrukturális fejlesztés a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását, a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítette elő.

A beruházásnak köszönhetően nem csupán az épület újult meg – kívül és belül egyaránt -, a beszerzett új, a működési engedélyekben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt háziorvosi és védőnői tevékenységek végzéséhez szükséges, a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszközöknek, bútoroknak köszönhetően az egészségügyi ellátás stabilabbá, biztonságosabbá vált.

 • projekt fizikai befejezésének dátuma: 12.31.
 • projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00015

Sajtóközlemény letöltése – Egészségügyi alapellátás fejlesztődött Sáta településen – 2019/12/19

 

„Energetikai fejlesztés Nekézseny községben”

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetikai fejlesztés Nekézseny községben”

TOP-3.2.1-15BO1-2016-00033

 

PROJEKT ALAPADATOK


Kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00033

Pályázat neve: „Energetikai fejlesztés Nekézseny községben”

Forrás megnevezése: ERFA

Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország

Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén

Beruházás helye (helység): Nekézseny

Támogatás összege: 58 833 650 Ft

Projekt összköltsége: 58 833 650 Ft

Támogatás aránya: 100 %

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017.09.25.

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.10.30.

Projekt megvalósítás befejezése: 2019.09.15.

Kivitelező: New Techno Home Kft., Megyaszó

Közreműködő Szervezet: Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A PROJEKT BEMUTATÁSA


Nekézseny Község Önkormányzata a 2017.08.03-i támogatói döntés alapján sikeresen pályázott az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP-3.2.1-15 azonosító jelű pályázati felhívás keretében.

Az Energetikai fejlesztés Nekézseny községben” című és TOP-3.2.1-15BO1-2016-00033 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése 2017. szeptember 25-én lépett hatályba.

A projektcélok megvalósulásához az Európai Unió és a Magyar Állam 58 833 650 Ft összegű támogatást nyújt. A projekt megvalósítására 2017. II. és 2019. II. féléve közötti időszakban kerül sor.

A PROJEKT CÉLJAI ÉS A CÉLOK ILLESZKEDÉSE

A projekt célja a Polgármesteri Hivatal, mint közigazgatási célt szolgáló épület energetikai adottságainak, hőtartásának javítása, valamint a hőveszteség mértékének csökkentése. A fejlesztés egyidejűleg hozzájárul az intézmény pénzügyi stabilitásának biztosításához is, hiszen a jelenleg ismert és mért hőveszteség aránytalan pluszterhet jelent a fenntartó számára az intézmény fűtésének biztosítása tekintetében.

A beruházás környezetkímélő, megújuló energiaforrást hasznosít, valamint hozzájárul az önkormányzat által közcéllal üzemeltetett intézmény primerenergia felhasználásának csökkenéséhez és ezáltal ÜHG kibocsátás-csökkenést is eredményez. A fejlesztés az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, rendezett tulajdonviszonyú ingatlanon valósul meg.

A FEJLESZTÉS HELYSZÍNE

A projekt keretében a Nekézseny Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanon lévő Polgármesteri Hivatali épület (3646 Nekézseny, Kossuth Lajos utca 1. hrsz.: 27) energetikai célú felújítására kerül sor.

A FEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA:

A fejlesztéssel érintett ingatlan energiahatékonysági tanúsítványa szerint az épület jelenlegi állapota szerinti energetikai minősége JJ (kiemelkedően rossz), mely indokolja a tervezett korszerűsítések elvégzését. Épület-energetikai szempontú elemzés és szakértői javaslatok alapján Nekézseny Község Polgármesteri Hivatalában az alábbi beavatkozások kerülnek elvégzésre:

 • a homlokzati falak, valamint a padlás födém, a pince födém, a talajon fekvő padló szigetelése nyílászárók cseréje, külső nyílászárók cseréje;
 • fűtéskorszerűsítés: levegő/víz hőszivattyú telepítése, gázkonvektorok cseréje kondenzációs kazánra, kazánház építése;
 • napelemes rendszer telepítése az épület tetejére.

A fejlesztéssel érintett épület műszaki állapota egyértelműen szükségessé teszi a tervezett fejlesztések megvalósítását. Az infrastrukturális (energetikai szempontú) modernizáció mellett további számos közvetlen és közvetett, pénzügyi-gazdasági és egyéb szempont teszi indokolttá a beruházás megvalósítását:

 • energiatakarékos intézményműködtetés: reális számításokon nyugvó energiafelhasználás csökkenés által költséghatékony működtetés megvalósítása;
 • energiapazarlás mérséklése: a fejlesztések által jelentős energia-megtakarítás érhető el;
 • az energiapazarlás mérséklése helyi szinten intézményi megtakarítást eredményez, ugyanakkor hozzájárul a globális energiaproblémák (energiafelhasználás növekedése, káros anyag kibocsátás növekedése) mérsékléséhez is.

HÍREK


sajtóközlemények a projektről:

http://www.nybtf.hu/TOP32100033

https://www.lokal.hu/2019-10-fejlesztesek-nekezsenyen/

FOTÓGALÉRIA


KAPCSOLAT


Kedvezményezett elérhetőségei:
Nekézseny Község Önkormányzata
Cím: 3646 Nekézseny, Kossuth út 1.
E-mail: onkorm.nekezseny@gmail.com
Telefon: (48) 439-501
honlap: www.nekezsenykozseg.hu

Óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

 

 • a kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata
 • a projekt címe: „Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben”
 • a szerződött támogatás összege: 72 039 135 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása
  • Új óvoda épület létrehozása: az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
  • A projekt során megújuló energiaforrás kerül hasznosításra: hőszivattyú, napkollektoros meleg vízkészítés, továbbá fotovoltaikus napelemek a tetőn.
  • Akadálymentes környezet kialakítása: teljeskörű komplex akadálymentesítést történik
  • A munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, az óvodai szolgáltatás fejlesztése által.
  • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működése valósul meg.
  • A település népességmegtartó erejének fokozása.
  • Az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül. Mindez annak érdekében történik, hogy a célcsoport fejlődése és fejlesztése minőségi keretek között valósulhasson meg.
  • Az ellátási területen élő gyermekeknek az életminőségét és életkilátásait hosszú távú és eredményes segítése a szakmai munka minőségének javításával.
  • Az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítása.
  • Az óvodai szolgáltatás minőségi javulása hozzájárul, a településen a gyermekvédelmi szemlélet formálódásához, egységesebbé, hatékonyabbá tételéhez

 

 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009

  

Nekézseny Község Önkormányzata 2016.05.23 napon befogadott, TOP.-1.4.1.-16-BO1-2016-00009 azonosítószámú, „Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben” című támogatási kérelmét a Támogató 2017.05.16. napon kelt támogatási döntés szerint 72.039.135 Ft támogatásban részesítette, mely keretében bruttó 63.495.248 Ft állt rendelkezésre az új óvoda létesítésének kivitelezési munkálataira.

Az egy éves bírálati idő, valamint az ezt követő tervezési folyamat (engedélyes és kiviteli terv) két évet vett igénybe, ezért a pályázat költségkalkulációja elavult; az anyagárak, a munkabérek, fuvarárak jelentős emelkedése, valamint az építőipari szakma utáni kereslet növekedése miatt tanulmányterven becsült összegek már nem állták meg a helyüket, mely alapján indikatív ajánlatkérést folytatunk le.

A kért indikatív árajánlat alapján, kivitelezés költsége lényegesen meghaladja a megnyert pályázati forrást, ezért 2018 nyarán, önkormányzatunk a megítélt támogatási összeg megemelésére irányuló kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, mely alapján a Belügyminisztérium, mint támogató, további 66.400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az óvoda épületének kivitelezési munkálataira.

A projekt megvalósítására:

TOP.-1.4.1.-16-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében: 72.039.135 Ft

BMÖGF/851-1/2019 azonosító számú projekt keretében: 66.400.000 Ft

Összesen: 138.439.135 Ft vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezése.

A kivitelezés becsült nettó értéke: 102 278 693 Ft.

Jelenleg is folyik a közbeszerzési eljárás, a szerződéskötés várható időpontja 2020. január 30.